Topo Fryske Alve stęden en Marren (Âlvestędetocht) klik op vlag voor meer informatie over de Fryske Alve stęden

 
  topografie blinde landkaart provincie Fryslan mei Fryske Alve stęden en marren (Âlvestędetocht) probeer anders eens de Nederlandstalige Friese elfsteden en meren.
 
Hoe moeilijk wil je het? info knop  
Niveau AHier zitten de lokaties in: .....
Hoeveel plaatsen wil je raden?
Hoe wil je oefenen? info knop
Naam raden    Plaats aanwijzen
 

 
 
 

 
Vraag  : 
 
Score  : 
 
 
Cijfer  : 
     
Als je straks klaar bent, deel je score op:
 
 
   
 
     
  Op deze pagina vind je de topografie toets "Fryske Alve Stęden en Marren" (Âlvestędetocht) om topo te leren door te oefenen als spel. Deze zelfstandige educatieve topo test is geschikt voor het basisonderwijs, middelbaar en voortgezet onderwijs ter ondersteuning van de lessen wereldoriëntatie / aardrijkskunde (de gehanteerde methode is gebaseerd op Agteres, maar de methoden Geobas, Wijzer door de wereld, Blauwe planeet en Land in zicht sluiten hier ook op aan). Door de uitgebreide spellingcontrole is het ook geschikt bij vertraagde taalontwikkeling en dyslexie. Op deze topografie landkaart vind je de volgende topografische onderdelen (gebieden, provincies, steden, hoofdsteden, riveren, meren, zeeën, oceanen, landen en continenten):
Topo Friesland, Fryslân, Leeuwarden, Ljouwert, Sneek, Snits, IJlst, Drylts, Sloten, Sleat, Stavoren, Starum, Hindeloopen, Hylpen, Workum, Warkum, Bolsward, Boalsert, Harlingen, Harns, Franeker, Frjentsjer, Dokkum, Fluessen, Fluezen, Heegermeer, Hegemer Mar, Slotermeer, Sleattemer Mar, Tjeukemeer, Tsjűkemar, Langweerderwielen, Langwarder Wielen, Sneekermeer, Snitser Mar, Pikmeer, Pikmar, Princenhof, Bergumermeer, Burgumer Mar, Groote Wielen, Grutte Wielen, Lauwersmeer, Waddenzee, IJsselmeer, Morra, De Morra, De Holken, Grote Gaastmeer, Grutte Gaastmar, Oudegaasterbrekken, Aldegeaster Brekken, Groote Brekken, Grutte Brekken, Nannewijd, Nannewiid, Koevordermeer, De Kűfurd, Brekken, Witte Brekken, Zwarte Brekken, Oudhof, Wite Brekken, Swarte Brekken, Goëngarijpsterpoelen, Goaiďngarypster Puollen, Terkaplesterpoelen, Terkaplester Puollen, Wijde Ee, Wide Ie, Smeliester Sân, De Leijen, De Leien, Eeltjemeer, Eeltsjemar.
Let op: Na het starten van de toets verdwijnt deze tekst om afkijken te voorkomen.